Styrelsen

Sachsens styrelse består av sju ledamöter. De träffas med ungefär en månads mellanrum för att ta beslut i frågor som berör föreningens dagliga drift och framtid. Mellan mötena jobbar styrelsens medlemmar i mindre grupper eller individuellt med ett antal olika projekt.

Denna styrelse valdes på stämman 2023

Ordförande

Eva Ingers
070-34 34 654

Vice ordförande

Joakim Larsson
072-365 90 51

Sekreterare

Eva Aldegren
073-687 14 66

Vice sekreterare

Niklas Avander
072-88 77 010

Studieorganisatör

Dragana Nastasijevic
0736-56 01 80

Ledamot

Olof Edman
070-680 93 96

Ledamot

Christer Thornqvist
073-377 01 29

Förvaltare

Pontus Kristoffersson, HSB
042-199500
pontus.kristofferson@hsbnvs.se

Revisor

Ordinarie
Joakim Bogdanoff

Revisor

Suppleant
Henric Tosander

Valberedning

Ordförande
Helen Albertsson
072-877 12 93

Valberedning

Ledamot
Linn Ha
076-023 57 78