Styrelsen

Sachsens styrelse består av sju medlemmar och en suppleant. De träffas med ungefär en månads mellanrum för att ta beslut i frågor som berör föreningens dagliga drift och framtid. Mellan mötena jobbar styrelsens medlemmar i mindre grupper eller individuellt med ett antal olika projekt.

Denna styrelse valdes på stämman 2017-11-22

Ordförande

Eva Ingers
070-34 34 654
eva.ingers@sachsen.se

Vice ordförande

Rosemarie Lindström
070-538 39 70
rosemarie.lindstrom@sachsen.se

Sekreterare

Eva Aldegren
073-687 14 66
eva.aldegren@sachsen.se

Vice sekreterare

Niklas Avander
072-88 77 010
niklas.avander@sachsen.se

Ledamot

Klas Peterson
070-214 00 39
klas.peterson@sachsen.se

Studieorganisatör

Farshad Karimi Hammar
073-388 45 79
farshad.karimi@sachsen.se

Revisor

Ordinarie
Åke Bergh

Revisor

Suppleant
Maj-Britt Ljung

Valberedning

Ordförande
Kristina Nilsson

Valberedning

Ledamot
Rita Kristiansson

Förvaltare

Viktor Spinola, HSB
042-19 95 14
vv@sachsen.se