Källsortering

Brf. Sachsen och samtliga boende är skyldiga att källsortera enligt Helsingborgs Stads renhållningsförordning. Källsorteringen omfattas av föreningens ordningsregler som godkänts av föreningsstämman.

På området finns två (2) stycken källsorteringsrum med sorteringskärl avsedda för tidningar samt förpackningar av glas, papper, plast samt metall. Det finns även insamlingholkar för hushållsbatterier. Det finns särskilt utrymme för återvinningsbara grovsopor.

I fastigheten finns tio (11) stycken soprum med inkast i marknivå avsedda enbart för restavfall och organiskt avfall.

Var och vad skall jag sortera?

Källsorteringsrummen 1 och 3 ligger vid Bryggaregatan 1 (rum 1) respektive Carl Krooks Gata 57 (rum 3) och är öppna mellan klockan 05.30 till 22.30.

Här kan du sortera:

Förpackningar av hårdplast
Förpackningar av vitt och färgat glas
Förpackningar av papper
Förpackningar av metall
Förpackningar av hård och mjuk plast
Tidningar och magasin
Batterier från hushållet, ej bilbatterier eller andra större batterier!
I källsorteringsrummet på Bryggaregatan 1 finns även behållare för lampor, lysrör och småelektronik, t.ex. CD-spelare, kaffekokare, strykjärn och andra mindre hushållsapparater.

Kom ihåg att du endast skall sortera förpackningar. I Källsorteringsrum 1 & 3 får absolut inget annat än förpackningar, tidningar och hushållsbatterier samt i förkommande fall lampor, lysrör och småelektronik kastas.

Soporna skall kastas i kärlen. Ställer du något på golvet har du gjort fel!

Källsorteringsrum 2 (K 2)

När föreningskontoret är öppet kan du få hjälp att öppna källsorteringsrum 2 som är avsett för det som kallas för återvinningsbara grovsopor. Detta är sådant som inte går att sortera i Källsorteringsrum 1 & 3, men som ändå räknas som återvinningsbart, som exempel:

Vitvaror = Spisar, tvätt/diskmaskiner, torktumlare, badkar
Kylmöbler = Kyl/frysskåp, frysboxar, luftkonditioneringsaggregat
Möbler = Trämöbler, stoppade möbler, garderober
Sanitetsporslin = Toalettstol, handfat
Elektronikskrot = TV, mikrougn, radio, stereo, högtalare m.m..
När du köper nya vitvaror/kylmöbler – tänk på att du skall kräva av säljaren att de skall omhänderta dina gamla varor.

Organiskt avfall

Organiskt avfall är sopor som är biologiskt nedbrytbara genom kompostering eller rötning t.e.x.: matrester, potatisskal, frukt och grönsaker, kaffesump, melittapåsar, hushållspapper, snittblommor, servetter, äggskal etc.

Det organiska avfallet komposteras och blir bl.a. planteringsjord och jordförbättrings-medel. Var därför noga med att inte kasta plastpåsar, förpackningar, blöjor etc. bland det organiska avfallet.

Du får endast använda de speciella påsar för restavfall du får av föreningen. När påsarna håller på att ta slut hämtar du – gratis – nya på föreningskontoret. På det sättet har du alltid påsar hemma. Ett tips är att lägga hushållspapper eller tidningspapper i botten på påsarna, som hjälper till att suga upp fukten från ditt organiska avfall.

Det är absolut förbjudet att använda vanliga plastpåsar för organiskt avfall!

Restavfall

Restavfall kallas sådant som inte kan sorteras i något av källsorteringsrummen. Detta kan t ex vara, porslin, glas som inte är förpackning, krukor, blöjor, tandborstar eller förpackningar som är grovt nedsmutsade.

Inget får läggas utanför eller ställas på golvet.

Sopcontainer

Vid sidan om källsorteringsrum 3 finns en container.

OBS! Denna container är endast avsedd för större restavfall som inte går in genom sopinkastluckorna i trapphusen. Containern är dyr att tömma då priset bestäms utifrån containers vikt. Det är därför viktigt att endast rätt avfall kastas i containern.

Farligt avfall

Föreningen är inte skyldig att ta om hand om farligt avfall – du är själv skyldig att ta hand om sådant.

Farligt avfall är t ex:

Bekämpningsmedel, lösningsmedel, lacker och lim.
Oljor, fotokemikalier.
Termometrar och annat innehållande kvicksilver.
Frätande ämnen.
Bilbatterier
Under inga omständigheter får material enligt ovan förekomma i något av våra källsorterings- eller restavfallsrum!

Farligt avfall skall lämnas på någon av de miljöbodar som finns i Helsingborg. Miljöboden närmast oss finns på: PREEM-macken vid Gustav Adolfs gata. (Karta).

En positiv inställning

Det är viktigt att vi alla intar en positiv inställning till källsorteringen eftersom detta är något vi kommer att få leva med i framtiden. Att sortera sitt avfall är en del av vardagen och kraven kommer bara att öka. Vi i Brf Sachsen har både en bra inställning och en vilja att göra rätt för oss.

Vi ber er att var noggranna och följa de enkla regler som föreningen har beträffande källsorteringen. Med hjälp av vår kameraövervakning kan vi följa aktiviteten i källsorterings- eller restavfallsrummen och vid containerplatsen och på så sätt se vem/vilka som varit där vid en viss tid.

Vid misskötsel och upprepad ignorans mot våra ordningsregler kommer föreningen att vidta åtgärder.

Glöm aldrig att det är vi själva som får betala för extra avgifter vid felsortering och annan förstörelse.