HSB Brf Sachsen

vinnare av solkrafttävlingen

Våren 2014 utlyste HSB Nordvästra Skåne en ”solskenstävling” i samarbete med Kraftpojkarna AB. Tanken bakom tävlingen var att den bostadsrättsförening som tagit fram den bästa planen för ett grönare, klimatsmart boende med en långsiktig minskad miljöbelastning, skulle vinna en solkraftanläggning till ett värde av 105 000 kr och på så sätt till viss del bli egenförsörjande av närproducerad el via solkraft. Flera bostadsrätts-föreningar hade skickat in bidrag som varit mycket genomarbetade och där man på ett strukturerat sätt har startat ett miljöarbete för att säkerställa att den egna bostadsrättsföreningen kommer att bidra till ett sundare klimat i framtiden.

Dessvärre kunde bara ett bidrag vinna och motiveringen till att HSB Brf Sachsen vann en solkraftanläggning lyder så här:

Den förening som vinner ett solkraftverk till ett värde av 105 000 kr har visat stora ambitioner och har tydliga mål med sitt miljöarbete. Föreningen har redan i dagsläget arbetat hårt för ett klimatsmart boende där också föreningens medlemmar stimuleras till ett ökat kretsloppstänkande och en grönare livsföring. Föreningen har visat på många åtgärder för att minska sin energiförbrukning samt att främja återbruk och närodlat.