5 enkla

sopsorteringsregler

Brf Sachsen värnar om & jobbar ständigt med miljön.

Därför har vi utarbetat ett enkelt regelverk så att rätt sopor hamnar på rätt plats. Kom ihåg att varje individs insats ger oss en grönare och trevligare värld!

Läs mer om våra sopsorteringsvanor nedan.

1.

Sortera förpackningar och andra återvinningsbara sopor.

2.

Skölj ur det som går att skölja ur. Då slipper vi otrevliga dofter och spill på golv och i kärl.

3.

Pressa ihop alla förpackningar så att de blir så små som möjligt. Tänk på hur onödigt det är för renhållarna att hämta luft. Pressar man ihop förpackningen försvinner luften, det blir mer plats i kärlen och renhållarna kan hämta förpackningar på ett mer miljöeffektivt sätt.

4.

Lägg respektive förpackning i rätt avfallskärl. Med hjälp av de anslag som sitter ovanför varje kärl går det inte att missa i vilket kärl de olika förpackningarna skall sorteras. Renhållarna tömmer inte kärl med blandade förpackningar och vi får betala för en tömning som inte sker. Alltså t.ex. inga plastpåsar bland pappersförpackningarna.

5.

Tänk på att inte ställa något på golvet i källsorteringsrum 1 & 3 eller i gårdsentréerna.