Samlings-

och festlokal

Plats för 75 sittande gäster. Kök för att tillreda eller värma förberedd mat.
Boka genom att besöka föreningskontoret.