Regler och föreningsstadgar

Länk till föreningens stadgar (2018) (öppnas i nytt fönster)

För den allmänna trevnaden och god grannsämja är det inte tillåtet att:

 1. borra i betongväggar, -tak eller -golv på andra tider än:
  vardagar kl 08’00 – 19’00
  lördagar kl 08’00 – 14’00.
  På söndagar och helgdagar undanbedes allt borrande.
 2. utöva störande och återkommande hobby- eller andra arbeten (hamra, knacka, såga, borra, spika och dylikt).
 3. spela musik eller annat på hög och störande volym, speciellt inte med öppet fönster, på balkong eller gård.
 4. slänga opaketerade hushållssopor i sopinkasten. Kom ihåg att sortera ditt avfall (glas, metall, hårdplast, tidningar, kartong och batterier) i något av källsorterings rummen.
 5. skaka mattor, dammtrasor, dukar o dylikt eller vädra mattor från fönster eller utanför balkong- eller loftgångsräcke (detta får Du göra INNE på Din balkong eller ute på gården!)
 6. hänga blomsterlådor utanför balkong- eller loftgångsräcke (tänk på olycksfallsrisken!)
 7. röka i trappor, hissar, källare, tvättstugor eller andra gemensamma utrymmen inomhus.
 8. måla balkongens betongväggar och -tak i annan färg än vitt eller pastellkulör (dvs. blek färg).
 9. sätta upp utomhusantenn (parabol, radioantenn, TV-antenn, sladdar eller annat) på föreningens fastighet. På icke inglasad balkong skall parabol skall (av säkerhetsskäl) monteras innanför balkongräcket och så långt ner att den ej syns.
 10. förvara obrukbara cyklar i cykelrum eller cykelställ.
 11. ställa eller förvara ”saker” (cyklar, barnvagnar eller vad det vara månde) i trapphus, på loftgångar, i källargångar eller andra gemensamma utrymmen.
 12. parkera motorcykel eller moped på gård, i cykelrum eller källarförråd (brandfara); särskilda MC-/moped rum finns i begränsad omfattning att hyra av föreningen.
 13. rasta hundar, katter eller andra husdjur på gården och givetvis inte låta dem förrätta sina ”behov” där.
 14. avfyra fyrverkeri pjäser på gården eller från balkong eller loftgång (stor brand och olycksfallsrisk).
 15. utöva ”våldsamt” bollspel på gården, som förstör gräsmatta, blommor, buskar, träd och andra växter (”lugna” bollekar är tillåtna)
 16. träkolgrilla på balkong eller loftgång (särskild grillplats finns på gårdens västra sida)

B I övrigt åligger det föreningens medlemmar och hyresgäster att

 • vara aktsam om och väl vårda föreningens egendom.
 • om skada av sådan art uppstår att dess avhjälpande inte kan uppskjutas, omedelbart underrätta styrelsen (jourlistan) eller vicevärden därom.
 • inte använda lägenheten eller annat av föreningens utrymme för annat än avsett ändamål.
 • inte lämna entrédörrar, grindar eller källardörrar olåsta.
 • iaktta sparsamhet med vatten, såväl varmt som kallt.
 • inte lämna vattenkran öppen, även om vattentillförseln tillfälligt är avstängd.
 • inte utomhus på annan än angiven plats piska mattor, kläder mm, ej heller torkning av tvätt.
 • vid matlagning tänka på att matos inte sprider sig till dina grannar.
 • inte använda egen tvätt- diskmaskin mellan 22’00 och 08’00 (buller).
 • inte lägga torkmattor utanför ytterdörrar.
 • följa bestämmelserna beträffande ohyreskontroll samt vid upptäckt av ohyra omedelbart anmäla detta till styrelsen eller vicevärden.
 • följa av styrelsen och vicevärd lämnade föreskrifter.

Regler för tvättstugorna

I Sachsen finns sammanlagt 8 tvättstugor placerade två i varje hörn av kvarteret.

Valfri ledig tvättstuga kan bokas mellan 08’00 och 21’00. Tvättmaskinerna är försedda med tidlås som slår av strömmen kl 21’00. Det är därför viktigt att du planerar din tvättid och blir klar i tid, annars kan du inte få ut tvätten ur maskinen förrän följande dag.

I tvättstuga 2 finns en grovtvättmaskin för mattor och annan större tvätt (max 12 kg). Denna maskin kan naturligtvis också användas för vanlig tvätt.

Tvättstuga 1 + 2 Carl Krooks gata 59: höghuset, Här finns också grovtvättmaskin.
Tvättstuga 3 + 4 Södergatan 86
Tvättstuga 6 Furutorpsgatan 32: källarplan
Tvättstuga 7 + 8 Furutorpsgatan 28

Överbelasta inte tvättmaskinerna med tung tvätt (mattor och liknande), detta sliter på kort tid ut maskinerna som är dimensionerade för vanlig hushållstvätt upp till 4 kg (torrvikt). För tyngre tvätt (max 12 kg) boka grovtvättmaskinen i tvättstuga 2.

Efter tvättpasset skall filter i torktumlare och maskiner vara väl rengjorda och golvet sopat eller våttorkat.

Kom ihåg att du som medlem i föreningen är skyldig att följa fastställda ordningsregler och att du har både rättighet och skyldighet att påpeka för dina grannar att de ska följa reglerna.