Flaggan

Är alltid i topp!

Vår flagga hissas på allmänna flaggdagar.
Övriga dagar har vi en vimpel uppe.

Vill Du få flaggan hissad på din bemärkelsedag
måste du själv ta kontakt med våra
flagghissare:

John Vuc – Carl Krooks Gata 59 – 070-391 94 11