Felanmälan

Du felanmäler själv problem som uppstår i din lägenhet, läckande kran, stopp i avlopp eller något annat fel genom att ringa HSB:s kundservice på tel 042 – 19 95 90. Helgfri måndag – fredag mellan 07:00-10:00 är telefonen bemannad, övrig tid kommer du till telefonsvarare. Du kan även felanmäla via HSB Nordvästra Skåne.

Glöm inte att uppge:
Namn, Adress.
Lägenhetsnummer.
Telefonnummer.
Vad det är som är fel.
Meddela om huvudnyckel får användas för tillträde till lägenheten.

Detta gäller även om ni upptäcker något annat fel på gemensamma anläggningar inom Sachsen, lampor som slocknat, grindar som krånglar eller annat. Tro inte att någon annan skickar in felanmälan. Hellre en anmälan för mycket än för lite.

Akuta fel

Via akuta fel där det inte går att avvakta med åtgärd, exempelvis om läckage uppstår så att vatten forsar ut, kontakta jourtjänst telefon 040 – 689 24 66.

Avsikten med jourtjänsten är enbart att få hjälp med akuta reparationer som omedelbart måste utföras. Kan reperationen vänta tills nästkommande arbetsdag ring inte jourtjänst!

Varje jour utryckning kostar föreningen minst 1.500 kr – Om Du ringer jouren och det visar sig att felet ej var akut kommer Du själv att få betala kostnaderna för utryckningen.

Akuta hiss-problem

Vid akuta hiss problem ring Thyssen Hiss, tel 0200 – 88 78 78.