Bredband, TV och telefoni

VAD HÄNDER NU?

På stämmorna den 24:e november beslutade BRF Ugnen och BRF Sachsen enhälligt att tacka ja till att införa gruppavtal på bredband 500M/500 Mbit/s med TELE2 för 120 kr/månad. Kostnaden är obligatorisk för alla och debiteras utöver avgiften.

Anmälan till gruppavtalet. 

Nu kan alla boenden i BRF Sachsen kontakta Tele2 kundservice för gruppavtal och anmäla att man vill ansluta sig till gruppavtalet: TEL 0775 - 17 17 20

GRUPPAVTALET ÄR AKTIVT.

Påminnelse till TELENOR KUNDER: 

Om ni inte redan har sagt upp ert abonnemang gör det snarast. Ring Telenors kundtjänst: 020 - 222 222

Utrustning - Router

TELE2 kommer att skicka ut ny router till alla nya kunder.

Befintliga TELE2 kunder som har gamla routrar, som inte passar den nya tekniken, kommer också att få en ny router.          

Extra kanalpaket på TV

TELE2 KUNDER:

Om man har TV paket via TELE2 kommer dessa inte påverkas av att vi inför

gruppavtal på bredband.

TELENOR KUNDER:

De flesta av Telenors TV paket har en månads uppsägning. Om du är osäker ring Telenors kundtjänst: 020-222 222 för att se vad som gäller för dig eller om du kan ha kvar ditt TV-paket hos Telenor. 

Våra fria TV kanaler vi har idag påverkas inte av gruppavtalet

Vi kommer att ha kvar samma ”fria” kanaler som vi har idag.

Telefoni Bas (IP-Telefoni):

TELE2 KUNDER:

Ingår i gruppavtalet. Om du redan är TELE2 kund behöver du inte göra något.

TELENOR KUNDER:

Om du är Telenor kund måste du anmäla till Tele2 att du vill ha Telefoni Bas när du ansluter dig till gruppavtalet.